> Felsökning

Felsökning

Symptom

Åtgärd

Kan inte sammankoppla

Släpp inte Icon Multi button knappen förrän indikatorn blinkar växelvis rött och blått.

Vid sammankoppling, kontrollera att BLUETOOTH-enheten är inom 1 m från hörlurarna.

Slå på BLUETOOTH-enheten, aktivera dess Bluetooth-funktion.

Kan inte ansluta

Vid anslutning ska du kontrollera att BLUETOOTH-enheten är inom 1 m räckhåll från hörlurarna.

Slå på BLUETOOTH-enheten, aktivera dess Bluetooth-funktion.

Radera sammankopplingsinformationen i BLUETOOTH-enhetslistan och utför sammankoppling igen.

Indikatorn blinkar i rött och anslutningen kan inte slutföras

Slå på BLUETOOTH-enheten, aktivera dess Bluetooth-funktion och välj den här enheten från listan med BLUETOOTH-enheter.

Efter anslutning till den här enheten fungerar inte den anslutna BLUETOOTH-enheten direkt

Beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten kanske BLUETOOTH-enheten inte fungerar direkt, även om indikatorn blinkar efter anslutning till enheten, på grund av tidsfördröjningen i anslutningen. Vänta några sekunder och försök använda igen.

Volymen är låg eller ljudet är obehagligt

Öka volymen på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Ljudet är förvrängt

Justera volymen på den anslutna BLUETOOTH-enheten tills det inte finns någon förvrängning.

Återladda enheten.Laddning

Störningsfunktionen är inte mycket effektiv

Kontrollera att NC-strömbrytaren är inställd på ON.

Störningsfunktionen är mindre effektiv beroende på typ av brus. Användning av störningsfunktionen

Ljudet hackar och det finns missljud

Flytta den anslutna BLUETOOTH-enheten till ett läge och en riktning där kommunikationen är stabil.

Prova att minska antalet appar som körs på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Ladda enheten.Laddning

Systemet fungerar inte korrekt

Ladda om systemet och slå På/Av strömmen.