> Ljud / Telefon > Telefonmanövrering

Telefonmanövrering

Manövrering med fjärrkontrollen

Besvara samtalet

Tryck på Icon_Play-Pause-knappen snabbt en gång för att ta emot samtalet.

Avsluta samtalet

Tryck på Icon_Play-Pause-knappen snabbt en gång under samtalet.

Avvisa ett samtal

Tryck in Icon_Play-Pause knappen i ungefär 2 sekunder när du tar emot samtalet.

Växla samtalet mellan hörlurar och smartphone

Tryck in Icon_Play-Pause knappen i ungefär 2 sekunder under samtalet.

Använda röstassistentfunktionen (Siri osv.)

Tryck in Icon_Play-Pause knappen i ungefär 2 sekunder när du inte använder telefonfunktionen.

Hörlurarna ger ingen garanti för att fjärrkontrollens samtliga funktioner kan användas.