> Anslutning > Parning

Parning

1Kontrollera att strömmen är avstängd.

2Utför en av följande åtgärder beroende på status för anslutningen.

När du ansluter första gången

Håll Icon Multi button knappen nedtryckt i 3 sekunder tills indikatorn blinkar växelvis rött och blått.

När det finns 2 eller flera BLUETOOTH-enheter att ansluta till

Håll Icon Multi button knappen nedtryckt i 5 sekunder tills indikatorn blinkar växelvis rött och blått.

3Slå på Bluetooth-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

4Välj ”JVC HA-S80BN” på enhetslistan.

Indikatorn blinkar långsamt i blått när en anslutning är avslutad.

Under pågående sammankoppling kan det hända att BLUETOOTH-enheten kräver inmatning av en PIN-kod. Ange i så fall ”0000” som PIN-kod för systemet.

Om anslutning (sammankoppling) inte är avslutad inom 5 minuter efter att indikatorn börjar blinka stängs systemet automatiskt av.