> Laddning

Laddning

Se till att en USB-port eller en nätadapter med 5 volts likströmsspänning används vid laddning av hörlurarna för att undvika felfunktion eller onormal värmealstring.

Använd endast den medföljande laddningskabeln för att ladda systemet.

Använd inte detta system medan laddningen pågår, eftersom det laddningsbara batteriet kan bli varmt.

1Stäng av störningsfunktionen.

2Använd den medföljande laddningskabeln, anslut systemet och en separat inköpt USB-omvandlingsadapter eller en dator medan datorn är påslagen.

Indikatorn börjar lysa röd och laddning startar. Indikatorn slocknar när laddningen är klar.

Normal laddningstid är cirka 3,5 timmar.