> Tilslutning > Tilslut igen (tændt)

Tilslut igen (tændt)

1Kontrollér, at indikatoren er slået fra.

connecting 1 OFF

2Tænd BLUETOOTH-indstillingen på BLUETOOTH-enheden, tryk på Maru på systemet, og hold den nede, indtil indikatoren begynder at lyse blåt i 1 sekund.

Flyt fingeren, når indikatoren for systemet begynder at lyse blåt.

gif power_on

Systemet forsøger derefter automatisk at tilslutte den tidligere anvendte BLUETOOTH-enhed igen. Hvis der etableres forbindelse, bliver indikatoren ved med at blinke langsomt blåt.

Når indikatoren bliver ved med at blinke langsomt i rødt, er der ikke etableret forbindelse mellem systemet og BLUETOOTH-enheden. I dette tilfælde skal du vælge systemet på den BLUETOOTH-enhed, som skal tilsluttes.

Når der trykkes på Maru i omkring 5 sekunder, mens strømmen er slukket, blinker indikatoren skiftevist rødt og blåt, og systemet går i tilstand for tilslutning. I dette tilfælde skal du vælge dette system på den BLUETOOTH-enhed, der skal etableres forbindelse til.