> Tilslutning > Sammenkædning

Sammenkædning

1Kontrollér, at indikatoren er slået fra.

connecting 1 OFF

2Tryk på Maru , og hold den nede, indtil indikatoren gentagne gange blinker hurtigt og skiftevist rødt og blåt.

Flyt fingeren, når du har bekræftet, at indikatoren gentagne gange blinker hurtigt og skiftevist rødt og blåt.

gif_connecting

Hvis indikatoren ikke blinker hurtigt og skiftevist rødt og blåt (eksempelvis blinker rødt), se Slukket for at slukke for strømmen, tryk derefter på Maru, og hold den nede.

3Tænd for BLUETOOTH-enhedens Bluetooth-funktion.

connecting 2 New

4Vælg „JVC HA-FX9BT“ på listen over enheder.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Indikatoren blinker langsomt blåt, når en forbindelse er oprettet.

gif BLUETOOTH

Under sammenkædningsprocessen vil BLUETOOTH-anordningen muligvis kræve indtastning af en PIN-kode. Indtast i så fald „0000“ som PIN-kode for systemet.

Systemet slukkes automatisk, hvis tilslutning (sammenkædning) ikke afsluttes inden for 5 minutter, efter at indikatoren begynder at blinke.