> Audio/Telefon > For lydanvendelse

For lydanvendelse

Påsætning

Identificér venstre og højre hovedtelefon. (Der er en halvcirkelformet forhøjning på siden V (venstre)).

Wearing_FX23_9BT + Wearing FX23BT

Venstre: Bump

De mellemstore silikoneørestykker er fastgjort, når de købes.

Forkert størrelse på ørestykket kan medføre lydlækage og mangel på bas.

For at nyde god lydkvalitet skal du vælge de mest passende ørestykker blandt S (lille)/M (mellem) og sætte dem i ørerne.

Kontrollér, at ørestykket sidder godt fast som vist i figuren.

Hvis ørestykket ikke er sikkert fastgjort, kan det glide af ved brug og blive siddende i øret. Hvis ørestykket bliver siddende i øret, skal du passe på med ikke at skubbe det længere ind i øret.

Wearing_1 FX23_9BT

Musiklytning

Start musikafspilningsappen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed for at starte afspilningen.

Music Play

Brug af fjernbetjeningen

Functions

Afspilning/Pause (Icon_Play-Pause)

Tryk en gang hurtigt på Maru-knappen.

Justering af lydstyrke (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Tryk én gang hurtigt på knappen Minus Icon/Plus Icon.

Hold knappen nede for at ændre lydstyrken kontinuerligt.

Spring til forrige spor eller begyndelsen af det aktuelle spor/Spring til næste spor (Icon_REW/Icon_FF)

Tryk to gange hurtigt på knappen Minus Icon/Plus Icon under afspilning.

Denne enhed kan ikke garantere for anvendelse af alle fjernbetjeningsfunktionerne.

En alarm lyder, når den resterende batterikapacitet bliver lav.