> Audio/Telefon > Betjening af telefonen

Betjening af telefonen

Brug af fjernbetjeningen

Phone

Besvarelse af et opkald

Tryk én gang hurtigt på knappen Maru, når du modtager opkald.

Afslutning af opkaldet

Tryk én gang hurtigt på knappen Maru under opkaldet.

Afvise et opkald

Tryk på Maru-knappen to gange hurtigt, når du modtager et opkald.

Skift af opkaldet mellem hovedtelefonerne og din smartphone

Tryk på Maru-knappen to gange hurtigt under opkaldet.

Brug af stemmehjælpsfunktion (Siri, osv.)

Tryk på Maru-knappen to gange hurtigt, når du ikke bruger telefonfunktionen.

Denne enhed kan ikke garantere for anvendelse af alle fjernbetjeningsfunktionerne.