> Opladning

Opladning

Når hovedtelefonerne oplades, skal du sørge for at bruge en USB til AC-adapter med DC 5 V effektudgang for at undgå fejlfunktion eller unormal frembringelse af varme.

Brug kun det medfølgende opladningskabel til at oplade systemet.

Forbind med brug af det medfølgende opladningskabel systemet og en kommercielt tilgængelig USB-adapter eller en computer, mens der er tændt for computeren.

1Åbn dækslet.

charging 1 EC20

2Tilslut det medfølgende opladningskabel, for at starte opladningen.

Sæt USB-lysnetadapteren i stikkontakten for at påbegynde opladning.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

5 V-TYPE

Indikatoren lyser rødt, og opladningen begynder.

Opladningstiden er Ca. 2,5 timer. Når opladningen er færdig slukker indikatoren.

gif charging_EC20

Anvendelse er ikke mulig under opladning.

Systemet kan ikke oplades, når temperaturbeskyttelsesfunktionen er i drift. I så fald skal der oplades inden for området for anvendelsestemperatur (5 °C til 40 °C).