> Fejlfinding

Fejlfinding

Symptom

Handling

Ude af stand til at sammenkæde

Slip ikke knappen Maru, før indikatoren blinker skiftevist rødt og blåt.

Ved sammenkædning skal du sørge for, at BLUETOOTH-enheden er inden for 1 m af dine hovedtelefoner.

Tænd for BLUETOOTH-enheden og aktivér sammenkædning.

Slet sammenkædningsoplysningerne på BLUETOOTH-enhedslisten og udfør sammenkædning igen.

Se siden om tilslutning. Tilslutning

Indikatoren blinker rødt, og forbindelse kan ikke oprettes

Tænd for BLUETOOTH-enheden, aktivér dens Bluetooth-funktion og vælg denne enhed fra BLUETOOTH-enhedslisten.

Efter tilslutning til denne enhed, fungerer den tilsluttede BLUETOOTH-enhed ikke med det samme

Afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, og selvom indikatoren lyser blåt efter tilslutning til denne enhed, kan BLUETOOTH-enheden muligvis ikke fungere med det samme på grund af tidsforsinkelsen i forbindelsen. Vent nogle få sekunder, og prøv igen.

Lydstyrken er lav, eller lyden er ubehagelig

Forøg lydstyrken på denne enhed eller på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Isæt ørestykkerne mere sikkert.

Skift størrelse på øresneglene. For lydanvendelse

Lyden er forvrænget

Justér lydstyrken på den tilsluttede Bluetooth-enhed, således at der ikke er nogen forvrængning, og justér derefter volumen på denne enhed.

Oplad enheden igen. Opladning

Lyden er hakket og der er støj

Skift den tilsluttede BLUETOOTH-enheds position til en anden position og retning, hvor kommunikationen er stabil.

Prøv at reducere antallet apps, der kører på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Lad denne enhed op. Opladning

Systemet virker ikke korrekt

Genoplad systemet, og tænd for strømmen.

Ude af stand til at tænde strømmen

Lad denne enhed op. Opladning

Ude af stand til at lade op (opladerboks)

Sørg for, at USB-kablet er sat helt i.

Oplades inden for området for opladningstemperatur.