> Зареждане

Зареждане

Когато зареждате слушалките, се уверете, че използвате USB към AC адаптер с 5 V напрежение, за да се избегне повреда или необичайно нагряване.

Използвайте само приложения кабел за зареждане, за да заредите системата.

Не използвайте тази система при зареждане, тъй като презареждащата се батерия може да се нагрее.

1Изключете функцията за неутрализиране на шума.

2Като използвате предоставения USB кабел, свържете системата към предлаган в търговската мрежа USB адаптер или към включен компютър.

Индикаторът светва в червено и зареждането започва. Когато зареждането приключи, индикаторът изгасва.

Времето за зареждане е прибл. 3,5 часа.