> Аудио/Телефон > Работа на телефона

Работа на телефона

Работа с дистанционното управление

Отговаряне на обаждането

Когато получавате повикване, натиснете бутона Icon_Play-Pause бързо веднъж.

Прекратяване на обаждането

По време на разговор натиснете бутона Icon_Play-Pause бързо веднъж.

Отхвърляне на повикване

Когато получите повикването, натиснете бутона Icon_Play-Pause за около 2 секунди.

Превключете разговора между слушалки и смартфон

По време на повикването, натиснете бутона Icon_Play-Pause за около 2 секунди.

Използване на функция за гласов асистент (Siri и т.н.)

Натиснете Icon_Play-Pause бутона за около 2 секунди, когато не използвате функцията на телефона.

Устройството не може да гарантира работата на всички функции на дистанционното управление.