> Други > Лиценз

Лиценз

Словната марка и логотипите Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth Inc. и всяко използване на подобни марки от JVCKENWOOD Corporation (JVC) е по лиценз. Другите търговски марки и имена са на съответните им притежатели.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.