> Свързване > Кабелна връзка с кабел за слушалки

Кабелна връзка с кабел за слушалки

Можете да направите кабелна връзка, като използвате приложения кабел за слушалки.

Функциите на контролера, като настройка на звука, избор на песен и телефонно повикване, не могат да се използват. (Въпреки това функцията за неутрализиране на шума може да се използва.)