> Audio/Telefon > Audio funkce

Audio funkce

Poslech hudby

Pro přehrávání hudby spusťte aplikaci přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Provoz dálkového ovládání

Přehrát/pozastavit (Icon_Play-Pause)

Jednou rychle stiskněte tlačítko Icon_Play-Pause.

Nastavení hlasitosti (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Stiskněte jednou rychle tlačítko Minus Icon/Plus Icon.

Po plynulou změnu hlasitosti podržte tlačítko ve stisknuté poloze.

Přeskočení na další stopu (Icon_FF)

Během přehrávání dvakrát rychle stiskněte tlačítko Icon_Play-Pause.

Přeskočení na předchozí stopu nebo na začátek aktuální stopy (Icon_REW)

Během přehrávání třikrát rychle stiskněte tlačítko Icon_Play-Pause.

Přepnutí režimu zvuku

Režim zvuku se změní při každém stisknutí tlačítka SOUND následujícím způsobem.

NORMAL Arrow Right white BASS BOOST Arrow Right white CLEAR Arrow Right white NORMAL

Při výběru režimu se ozve pípnutí: „píp píp“ pro zapnutý režim BASS BOOST, „píp píp píp“ pro zapnutý režim CLEAR a „píp“ pro zapnutý režim NORMAL.

Použití funkce potlačení hluku

Nastavte spínač NC do polohy ON.

Kontrolka se rozsvítí zeleně.

Nastavení spínače NC do polohy OFF vypne funkci potlačení hluku. (Kontrolka zhasne.)

Použití funkce potlačení hluku přispívá zejména ke snížení okolního hluku, jako je hluk ve vozidle a hluk z klimatizací v místnosti.

Kromě použití funkce potlačení hluku při poslechu hudby lze použít tuto funkci i samostatně.

Tento přístroj nezaručí řádnou funkci všech prvků dálkového ovládání.

Když je zbývající kapacita baterie nízká, ozve se každé 4 minuty varování.Nabíjení

Funkce potlačení hluku je účinná pro zvuky s nízkou frekvencí, jako je hluk ve vozidle a hluk z klimatizací v místnosti, ale je méně účinná pro zvuky s relativně vysokou frekvencí, jako jsou oznámení, konverzace a klaksony ve vozidlech.

Po použití funkci potlačení hluku vypněte, abyste zamezili vybíjení baterie.