> Audio/Telefon > Funkce pro telefon

Funkce pro telefon

Provoz dálkového ovládání

Přijetí hovoru

Při příjmu hovoru rychle jednou stiskněte tlačítko Icon_Play-Pause.

Ukončení hovoru

Během hovoru stiskněte jednou rychle tlačítko Icon_Play-Pause.

Odmítnutí hovoru

V případě přijetí hovoru podržte po dobu přibližně 2 sekund stisknuté tlačítko Icon_Play-Pause.

Přepínání hovoru mezi sluchátky a chytrým telefonem

Během hovoru podržte po dobu přibližně 2 sekund stisknuté tlačítko Icon_Play-Pause.

Používání funkce hlasového asistenta (Siri atd.)

Pokud nepoužíváte funkci telefonu, podržte po dobu přibližně 2 sekund stisknuté tlačítko Icon_Play-Pause.

Tento přístroj nezaručí řádnou funkci všech prvků dálkového ovládání.