> Nabíjení

Nabíjení

Při nabíjení sluchátek použijte USB AC adaptér s výkonem DC 5 V, abyste tak předešli selhání nebo abnormální tvorbě tepla.

Pro nabíjení systému používejte pouze dodaný nabíjecí kabel.

Nepoužívejte tento systém během nabíjení, protože se dobíjecí baterie může ohřát.

1Vypněte funkci potlačení hluku.

2S použitím dodaného nabíjecího kabelu připojte systém a běžně dostupný konverzní adaptér USB nebo počítač, zatímco je počítač zapnutý.

Kontrolka se rozsvítí červeně a spustí se nabíjení. Po nabití kontrolka zhasne.

Čas nabíjení je cca 3,5 hodiny.