> Audio/Telefon

Audio/Telefon

Tato část obsahuje informace o ovládání zvuku a provozu telefonu.

Audio funkce

Funkce pro telefon