> Připojení > Opětovné připojení (zapnuto)

Opětovné připojení (zapnuto)

1Zkontrolujte, jestli je vypnuté napájení.

2Při zapnuté funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH podržte po dobu přibližně 3 sekund stisknuté tlačítko Icon Multi button na systému.

Poté, co kontrolka začne modře svítit, tlačítko uvolněte. Zapne se napájení a systém se automaticky pokusí znovu připojit k dříve použitému zařízení BLUETOOTH. Pokud je navázáno spojení, začne kontrolka pomalu modře blikat.

Pokud kontrolka trvale pomalu bliká červeně, spojení mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nebylo navázáno. V takovém případě vyberte na zařízení BLUETOOTH systém, který se má připojit.

Pokud podržíte po dobu 5 sekund stisknuté tlačítko Icon Multi button během vypnutého napájení, začne kontrolka střídavě červeně a modře blikat a systém přejde do režimu párování. V takovém případě vypněte napájení systému a podržte po dobu přibližně 3 sekund stisknuté tlačítko Icon Multi button pro opětovné zapnutí systému.