> Vypnutí

Vypnutí

1Vypněte funkci potlačení hluku.

2Podržte po dobu přibližně 3 sekund stisknuté tlačítko Icon Multi button.

Nejprve se na dobu 1 sekundy rozsvítí červeně kontrolka, poté zhasne a napájení se vypne.

Pokud kontrolka zcela zhasne, napájení je vypnuté.

Pokud asi 5 minut nepřipojíte žádné zařízení BLUETOOTH, systém se automaticky sám vypne.