> Odstraňování problémů

Odstraňování problémů

Projev

Akce

Nelze spárovat

Tlačítko Icon Multi button neuvolňujte, dokud nezačne střídavě červeně a modře blikat kontrolka.

Při párování se ujistěte, že je zařízení BLUETOOTH vzdáleno do 1 m od vašich sluchátek.

Zapněte zařízení BLUETOOTH, aktivujte jeho funkci Bluetooth.

Nelze se připojit

Při připojování se ujistěte, že se zařízení BLUETOOTH nachází ve vzdálenosti do 1 m od sluchátek.

Zapněte zařízení BLUETOOTH, aktivujte jeho funkci Bluetooth.

Odstraňte informace o párování na seznamu zařízení BLUETOOTH a znovu proveďte párování.

Indikátor bliká červeně a připojení nelze dokončit.

Zapněte zařízení BLUETOOTH, aktivujte jeho funkci Bluetooth a vyberte toto zařízení ze seznamu zařízení BLUETOOTH.

Po připojení k tomuto přístroji připojené zařízení BLUETOOTH nefunguje okamžitě.

V závislosti na připojeném zařízení BLUETOOTH, přestože po připojení k této jednotce indikátor zmodrá, nemusí zařízení BLUETOOTH pracovat okamžitě kvůli časovému zpoždění během připojování. Počkejte několik sekund a zkuste operaci znovu.

Hlasitost je nízká nebo je zvuk nepříjemný.

Zvyšte hlasitost na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Zvuk je zkreslený.

Nastavte hlasitost na připojeném zařízení BLUETOOTH, aby nedocházelo ke zkreslení.

Nabijte jednotku.Nabíjení

Funkce potlačení hluku není příliš účinná

Zkontrolujte, zda je spínač NC nastavený na ON.

Funkce potlačení hluku je v závislosti na typu hluku méně účinná. Použití funkce potlačení hluku

Zvuk je rozrušený a je slyšet šum.

Změňte polohu zařízení BLUETOOTH připojeného do polohy a směru, kde je komunikace stabilní.

Zkuste snížit počet aplikací spuštěných na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Nabijte tuto jednotku.Nabíjení

Systém nefunguje správně.

Znovu nabijte systém a vypněte a zapněte napájení.