> Audio/telefon > Audio kasutamine

Audio kasutamine

Muusika kuulamine

Taasesituse alustamiseks käivitage ühendatud BLUETOOTHi seadme muusika mängimise rakendus.

Kaugjuhtimise kasutamine

Esita/peata (Icon_Play-Pause)

Vajutage üks kord kiiresti Icon_Play-Pause nuppu.

Helitugevuse reguleerimine (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Vajutage üks kord kiiresti Minus Icon/Plus Icon nuppu.

Helitugevuse pidevaks muutmiseks hoidke nuppu all.

Hüpake järgmisele loole (Icon_FF)

Vajutage taasesituse ajal kaks korda kiiresti Icon_Play-Pause nuppu.

Eelmisele loole või jooksva loo algusesse hüppamine (Icon_REW)

Vajutage taasesituse ajal kolm korda kiiresti Icon_Play-Pause nuppu.

Helilaadi vahetamine

Helilaad muutub järgnevalt iga kord HELI nupu vajutamisel.

TAVALINE Arrow Right white BASSIVÕIMENDUS Arrow Right white BEKARR Arrow Right white TAVALINE

Laadi valimisel kostuvad helisignaalid: „piiks-piiks“ BASSIVÕIMENDUS SEES jaoks, „piik-piiks-piiks“ BEKARR SEES jaoks ja „piiks“ TAVALISE jaoks.

Mürasummutamise funktsiooni kasutamine

Seadke NC-lüliti asendisse SEES.

Näidik süttib roheliselt.

NC-lüliti asendisse VÄLJAS seadmine lülitab mürasummutamise funktsiooni välja. (Näidiku tuli kustub.)

Mürasummutamise funktsiooni kasutamine aitab peamiselt vähendada ümbritsevat müra, nagu müra sõidukis ja õhukonditsioneeri tekitatav heli ruumis.

Lisaks mürasummutamise funktsiooni kasutamisele muusikat kuulates, saate te funktsiooni kasutada ka eraldi.

See seade ei taga, et kõik kaugjuhtimisfunktsioonid töötavad.

Kui järelejäänud akumaht muutub madalaks, kõlab iga 4 minuti järel alarm.Laadimine

Mürasummutamise funktsioon on tõhus madala helikõrgusega helide puhul, nagu müra sõidukis ja õhukonditsioneeri tekitatav heli ruumis, kuid väiksema tõhususega suhteliselt kõrge helikõrgusega helide puhul, nagu teadaanded, jutuajamised ja sõidukite kellad.

Lülitage mürasummutamise funktsioon pärast kasutamist välja, et vältida aku tühjenemist.