> Ühendamine > Juhtmega ühendus kõrvaklappide juhet kasutades

Juhtmega ühendus kõrvaklappide juhet kasutades

Te saate juhtme abil ühendada kasutades selleks kaasasolevat kõrvaklappide juhet.

Juhtfunktsioone, nagu helitugevuse reguleerimine, loo valimine või telefonikõne, ei saa kasutada. (Samas mürasummutamise funktsiooni on võimalik kasutada.)