> Audio/telefon > Telefoni kasutamine

Telefoni kasutamine

Kaugjuhtimise kasutamine

Kõnele vastamine

Kõne vastuvõtmisel vajutage üks kord kiiresti Icon_Play-Pause nuppu.

Kõne lõpetamine

Vajutage kõne ajal üks kord kiiresti Icon_Play-Pause nuppu.

Kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmisel vajutage Icon_Play-Pause nuppu umbes 2 sekundiks.

Lülitage kõne kõrvaklappide ja nutitelefoni vahel

Vajutage kõne ajal Icon_Play-Pause nuppu umbes 2 sekundiks.

Hääljuhtimise funktsiooni (Siri vms) kasutamine

Telefoni funktsiooni mittekasutamisel vajutage Icon_Play-Pause nuppu umbes 2 sekundiks.

See seade ei taga, et kõik kaugjuhtimisfunktsioonid töötavad.