> Tõrkeotsing

Tõrkeotsing

Probleem

Tegevus

Ei saa siduda

Ärge vabastage Icon Multi button nuppu enne, kui näidik vilgub vaheldumisi punaselt ja siniselt.

Sidumise ajal veenduge, et BLUETOOTHi seade on 1 m ulatuses teie kõrvaklappidest.

Lülitage BLUETOOTH-seade sisse, lubage selle Bluetoothi funktsioon.

Ei suuda ühendust luua

Ühendamisel jälgige, et BLUETOOTH-seade oleks teie kõrvaklappidest 1 m ulatuses.

Lülitage BLUETOOTH-seade sisse, lubage selle Bluetoothi funktsioon.

Kustutage BLUETOOTHi seadme nimekirjast sidumise teave ning teostage sidumine uuesti.

Näidik vilgub punaselt ja ühendamist ei saa lõpetada

Lülitage BLUETOOTHi seade sisse, lubage selle Bluetoothi funktsioon ja valige BLUETOOTHi seadmete nimekirjast see seade.

Pärast selle seadmega ühendamist ühendatud BLUETOOTHi seade ei tööta koheselt

Olenevalt ühendatud BLUETOOTHi seadmest, isegi kui näidik muutub pärast selle seadmega ühendamist siniseks, ei pruugi BLUETOOTHi seade koheselt töötada ühendustoimingu ajalise viivituse tõttu. Oodake mõned sekundid ja proovige uuesti kasutada.

Helitugevus on madal või heli on ebameeldiv

Tõstke ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevust.

Heli on moonutatud

Reguleerige ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevust nii, et ei oleks moonutust.

Laadige seade uuesti.Laadimine

Mürasummutamise funktsioon ei ole väga efektiivne

Kontrollige, et NC-lüliti on asendis SEES.

Mürasummutamise funktsioon on vähem efektiivne sõltuvalt müra tüübist. Mürasummutamise funktsiooni kasutamine

Heli hakib ja on kuulda müra

Muutke ühendatud BLUETOOTHi seadme asend kohta ja suunda, kus ühendus on stabiilne.

Proovige vähendada ühendatud BLUETOOTHi seadmel töötavate rakenduste arvu.

Laadige seade.Laadimine

Süsteem ei tööta korralikult

Laadige süsteem uuesti ja lülitage toide sisse/välja.