> Toide väljas

Toide väljas

1Lülitage mürasummutamise funktsioon välja.

2Hoidke Icon Multi button nuppu all umbes 3 sekundit.

Näidik süttib enne kustumist 1 sekundiks punaselt ja toide lülitub välja.

Näidiku täielikul kustumisel on toide välja lülitatud.

Kui ühtegi BLUETOOTHi seadet ei ole 5 minutit ühendatud, lülitub süsteem automaatselt välja.