> Ühendamine > Taasühendamine (Toide sees)

Taasühendamine (Toide sees)

1Kontrollige, et toide on välja lülitatud.

2BLUETOOTHi funktsioon BLUETOOTH-seadmel SISSE lülitatud, hoidke süsteemil all Icon Multi button nuppu umbes 3 sekundiks.

Pärast näidiku siniselt süttimist eemaldage sõrm. Toide lülitub sisse ja süsteem proovib seejärel automaatselt uuesti ühendada eelnevalt kasutatud BLUETOOTH-seadmega. Ühenduse loomisel jätkab näidik aeglaselt siniselt vilkumist.

Näidiku aeglaselt punaselt vilkumise korral ühendus süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel puudub. Sel juhul valige BLUETOOTH-seadmel ühendamiseks süsteem.

Kui te hoiate väljalülitatud toite ajal Icon Multi button nuppu umbes 5 sekundit all, vilgub näidik vaheldumisi punaselt ja siniselt ning süsteem siseneb sidumisrežiimi. Sellisel juhul lülitage süsteemi toide välja ja hoidke seejärel Icon Multi button nuppu umbes 3 sekundit all, et toide uuesti sisse lülitada.