> Laadimine

Laadimine

Tõrgete või ebatavalise soojenemise vältimiseks veenduge kõrvaklappide laadimisel, et kasutate 5 V alalisvooluväljundiga USB vahelduvvooluadapterit.

Süsteemi laadimiseks kasutage ainult kaasasolevat laadimiskaablit.

Ärge kasutage seda süsteemi laadimise ajal, kuna taaslaetav aku võib muutuda kuumaks.

1Lülitage mürasummutamise funktsioon välja.

2Ühendage süsteem kaasasolevat laadimiskaablit kasutades kaubandusliku USB muundamisadapteri või arvutiga, kui arvuti on sisse lülitatud.

Näidik süttib punaselt ja laadimine algab. Kui laadimine on lõpetatud, siis näidik kustub.

Laadimisaeg on umbes 3,5 tundi.