> Аудио/телефон > управление на телефона

управление на телефона

Работа с дистанционното управление

Phone

Отговаряне на обаждането

Когато получавате повикване, натиснете бутона Maru бързо веднъж.

Прекратяване на обаждането

По време на разговор натиснете бутона Maru бързо веднъж.

Отхвърляне на повикване

Натиснете бързо бутона Maru два пъти, когато получите повикването.

Превключете разговора между слушалки и смартфон

Натиснете бързо бутона Maru два пъти по време на разговора.

Използване на функция за гласов асистент (Siri и т.н.)

Натиснете бързо бутона Maru два пъти, когато не използвате функцията на телефона.

Устройството не може да гарантира работата на всички функции на дистанционното управление.