> ДРУГИ > Относно тапите

Относно тапите

Състоянието на тапите се влошава с времето дори при нормална употреба и поддръжка.

Закрепяйте здраво тапите, когато ги сменяте. Ако не го направите, това може да доведе до заклещване на тапите в ушния канал при изваждане, като по този начин те се превръщат в евентуална опасност за здравето.

Когато тапите се замърсят, почистете повърхността им с влажна кърпа. Не мийте с вода.