> Аудио/телефон > управление на аудио

управление на аудио

Носене

Определете лявата и дясната слушалка. (Над L (лявата) страна има изпъкнал знак на полукръг.)

Wearing_FX23_9BT + Wearing FX23BT

Ляво: издатина

При закупуването се добавят средните по размер силиконови тапи.

Неправилният размер на слушалката може да доведе до изтичане на звук и липса на бас.

За да се наслаждавате на добро качество на звука, изберете най-подходящите слушалки от S (малък размер)/M (среден размер) и ги поставете на ушите си.

Проверете дали слушалката е закрепена здраво, така както е показано на фигурата.

Ако слушалката не е закрепена здраво, когато се използва, тя може да се изплъзне и да остане в ухото ви. Ако слушалката остане в ухото ви, внимавайте да не я напъхате навътре в ухото.

Wearing_1 FX23_9BT

Слушане на музика

Стартирайте приложението за музикален плеър на свързаното BLUETOOTH устройство, за да започнете възпроизвеждането.

Music Play

Работа с дистанционното управление

Functions

Възпроизвеждане/пауза (Icon_Play-Pause)

Натиснете бързо бутона Maru веднъж.

Регулиране на звука (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Натиснете веднъж бутона Minus Icon/Plus Icon бързо.

За да променяте силата на звука, натиснете бутона продължително.

Преминаване към предишната песен или началото на текущата песен/Прескачане към следващата песен (Icon_REW/Icon_FF)

По време на разговор натиснете веднъж бързо бутона Minus Icon/Plus Icon.

Устройството не може да гарантира работата на всички функции на дистанционното управление.

Когато оставащото захранване на батерията намалее, ще се чува аларма.