> Зареждане

Зареждане

Когато зареждате слушалките, се уверете, че използвате USB към захранващия адаптер с 5 V напрежение, за да се избегне повреда или необичайно нагряване.

Използвайте само приложения кабел за зареждане, за да заредите системата.

Като използвате предоставения USB кабел, свържете системата към предлаган в търговската мрежа USB адаптер или към включен компютър.

1Отворете капака.

charging 1 EC20

2Свържете осигурения кабел за зареждане, за да започнете зареждането.

Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт, за да започнете зареждането.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

5 V ТИП

Индикаторът светва в червено и зареждането започва.

Времето за зареждане е Прибл. 2,5 часа. Когато зареждането приключи, индикаторът изгасва.

gif charging_EC20

Работата не е възможна по време на зареждане.

Системата не може да се зарежда, когато функцията за температурна защита е активна. В този случай направете зареждането в температурен диапазон (5 °C (41 °F) до 40 °C (104 °F)).