> Zvuk/Telefón > Ovládanie telefónu

Ovládanie telefónu

Používanie diaľkového ovládania

Phone

Prijatie hovoru

Pri prijímaní hovoru jedenkrát rýchlo stlačte tlačidlo Maru.

Ukončenie hovoru

Počas hovoru jedenkrát rýchlo stlačte tlačidlo Maru.

Odmietnutie hovoru

Počas prijímania hovoru stlačte dvakrát tlačidlo Maru rýchlo.

Prepnutie hovoru medzi slúchadlami a inteligentným telefónom

Dvakrát stlačte rýchlo tlačidlo Maru počas hovoru.

Používanie funkcie hlasového asistenta (Siri atď.)

Ak nepoužívate funkciu telefónu, stlačte dvakrát rýchlo tlačidlo Maru.

Toto zariadenie nezaručuje prevádzkyschopnosť všetkých funkcií diaľkového ovládania.