> Pripojenie

Pripojenie

Pred použitím systému na počúvanie hudby a uskutočňovanie hovoru je potrebné spárovať systém (zaregistrovať zariadenie) s vaším BLUETOOTH zariadením.