> Zvuk/Telefón > Ovládanie zvuku

Ovládanie zvuku

Nosenie

Identifikujte ľavé a pravé slúchadlo. (Na strane L (vľavo) sa nachádza polkruhový výčnelok.)

Wearing_FX23_9BT + Wearing FX23BT

Vľavo: výbežok

Pri zakúpení sú pripevnené stredne veľké silikónové ušné dielce.

Nesprávna veľkosť ušných dielcov môže spôsobiť unikanie zvuku a nedostatočné basy.

Ak si chcete vychutnať dobrú kvalitu zvuku, vyberte si najvhodnejšie ušné dielce z S (malé)/M (stredné) a vložte si ich do uší.

Skontrolujte, či je ušný dielec správne pripojený tak, ako je to znázornené na obrázku.

Ak nie je ušný dielec správne pripojený, môže sa pri používaní vysunúť a zostať vo vašom uchu. Ak ušný dielec zostane vo vašom uchu, dávajte pozor, aby ste ho nezatlačili ďalej do ucha.

Wearing_1 FX23_9BT

Počúvanie hudby

Ak chcete prehrávať, spustite aplikáciu na prehrávanie hudby na pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Music Play

Používanie diaľkového ovládania

Functions

Prehrať/Pozastaviť (Icon_Play-Pause)

Jedenkrát stlačte rýchlo tlačidlo Maru.

Nastavenie hlasitosti (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Jedenkrát stlačte rýchlo tlačidlo Minus Icon/Plus Icon.

Pre súvislú zmenu hlasitosti podržte tlačidlo stlačené.

Preskočiť na predchádzajúcu skladbu alebo začiatok aktuálnej skladby/Prejsť na ďalšiu skladbu (Icon_REW/Icon_FF)

Stlačte tlačidlo Minus Icon/Plus Icon dvakrát rýchlo počas prehrávania.

Toto zariadenie nezaručuje prevádzkyschopnosť všetkých funkcií diaľkového ovládania.

Keď zostávajúca energia batérie klesne, zaznie alarm.