> Nabíjanie

Nabíjanie

Pri nabíjaní slúchadiel použite USB na AC adaptér s výkonom DC 5 V, aby ste tak predišli poruche alebo abnormálnej tvorbe tepla.

Na nabíjanie systému používajte iba dodaný nabíjací kábel.

Pomocou dodaného nabíjacieho kábla prepojte systém s komerčne dostupným USB adaptérom alebo počítačom, keď je počítač zapnutý.

1Otvorte kryt.

charging 1 EC20

2Pripojte dodaný nabíjací kábel, aby sa začalo nabíjanie.

Zasuňte sieťový adaptér USB do sieťovej zásuvky a spustite nabíjanie.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

5 V TYP

Indikátor svieti na červeno a spustí sa nabíjanie.

Doba nabíjania je Približne 2,5 hodiny. Po ukončení nabíjania indikátor zhasne.

gif charging_EC20

Počas nabíjania operáciu nemožno vykonať.

Keď je aktívna funkcia tepelnej ochrany, systém sa nedá nabíjať. V takom prípade vykonajte nabíjanie v rozsahu teploty používania (od 5 °C (41 °F) do 40 °C (104 °F)).