> Riešenie problémov

Riešenie problémov

Problém

Postup

Nedá sa spárovať

Tlačidlo Maru neuvoľnite, kým indikátor nezačne striedavo blikať červenou a modrou farbou.

Pri párovaní skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH vo vzdialenosti do 1 m od vašich slúchadiel.

Zapnite zariadenie BLUETOOTH a povoľte párovanie.

Odstráňte informácie o párovaní v zozname zariadení BLUETOOTH a znova vykonajte párovanie.

Pozrite si stránku o pripojení. Pripojenie

Indikátor bliká červenou farbou a pripojenie sa nedá dokončiť

Zapnite zariadenie BLUETOOTH, aktivujte jeho funkciu Bluetooth a vyberte túto jednotku zo zoznamu zariadení BLUETOOTH.

Po pripojení k tejto jednotke zariadenie BLUETOOTH nefunguje okamžite

V závislosti od pripojeného zariadenia BLUETOOTH, aj keď sa po pripojení k tejto jednotke indikátor zmení na modrú, zariadenie BLUETOOTH nemusí ihneď fungovať kvôli časovému oneskoreniu spojenia. Počkajte niekoľko sekúnd a skúste znova.

Hlasitosť je nízka alebo je zvuk nepríjemný

Zvýšte hlasitosť na tomto zariadení alebo pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Vložte ušné dielce pevnejšie.

Zmeňte veľkosť nadstavcov do uší. Ovládanie zvuku

Zvuk je skreslený

Nastavte hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH tak, aby nedošlo k skresleniu a potom nastavte hlasitosť na tomto zariadení.

Dobite jednotku. Nabíjanie

Zvuk je rozrušený a je tam šum

Zmeňte polohu pripojeného zariadenia BLUETOOTH do polohy a smeru, kde je komunikácia stabilná.

Pokúste sa znížiť počet aplikácií spustených na pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Nabite toto zariadenie. Nabíjanie

Systém nefunguje správne

Systém znovu nabite a zapnite napájanie.

Nedá sa zapnúť napájanie

Nabite toto zariadenie. Nabíjanie

Nedá sa nabíjať (nabíjacie puzdro)

Skontrolujte, či je USB kábel úplne pripojený.

Nabíjanie uskutočňujte v rozsahu teploty pre nabíjanie.