> Anslutning > Parning

Parning

1Kontrollera att indikatorn är släckt.

connecting 1 OFF

2Håll Maru intryckt tills indikatorn upprepade gånger blinkar rött och blått snabbt och växelvis.

Släpp fingret när du bekräftat att indikatorn blinkar upprepade gånger rött och blått snabbt och växelvis.

gif_connecting

Om indikatorlampan inte blinkar rött och blått snabbt och växelvis (blinkar rött till exempel), se Avstängning för att stänga av strömmen, tryck och håll kvar Maru igen.

3Slå på Bluetooth-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

connecting 2 New

4Välj ”JVC HA-FX9BT” på enhetslistan.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Indikatorn blinkar långsamt i blått när en anslutning är avslutad.

gif BLUETOOTH

Under pågående sammankoppling kan det hända att BLUETOOTH-enheten kräver inmatning av en PIN-kod. Ange i så fall ”0000” som PIN-kod för systemet.

Om anslutning (sammankoppling) inte är avslutad inom 5 minuter efter att indikatorn börjar blinka stängs systemet automatiskt av.