> Ljud/Telefon > Ljudmanövrering

Ljudmanövrering

Bära

Identifiera höger och vänster hörlur. (Den vänstra (L) sidan har en förhöjd halvcirkel.)

Wearing_FX23_9BT + Wearing FX23BT

Vänster: Förhöjning

De mellanstora silikon-öronsnäckorna är monterade vid köp.

Fel storlek på öronsnäckorna kan resultera i ljudläckage och brist på bas.

För få så bra ljudkvalitet som möjligt, ska du välja lämplig storlek på öronsnäckorna bland S (liten) och M (medelstor) och sätta dem i öronen.

Kontrollera att öronsnäckan sitter säkert enligt bilden.

Om öronsnäckan inte är ordentligt fastsatt kan den glida av under användningen och sitta kvar i örat. Om öronsnäckan förblir i örat, var försiktig så att du inte skjuter den längre in i örat.

Wearing_1 FX23_9BT

Lyssna på musik

Starta musikspelarappen på den anslutna BLUETOOTH-enheten för att starta uppspelningen.

Music Play

Manövrering med fjärrkontrollen

Functions

Uppspelning/Paus (Icon_Play-Pause)

Tryck in knappen Maru en gång snabbt.

Volymjustering (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Tryck in knappen Minus Icon/Plus Icon en gång snabbt.

Håll knappen intryckt för att ändra volymen kontinuerligt.

Hoppa till föregående spår eller början av aktuellt spår/Hoppa till nästa spår (Icon_REW/Icon_FF)

Tryck in Minus Icon/Plus Icon knappen snabbt två gånger under återuppspelningen.

Hörlurarna ger ingen garanti för att fjärrkontrollens samtliga funktioner kan användas.

När den återstående batteriladdningen blir låg hörs en larmton.