> Övrigt > Om öronsnäckorna

Om öronsnäckorna

Öronsnäckorna försämras med tiden, även vid normal användning och skötsel.

Fäst öronsnäckorna ordentligt när de byts ut. Underlåtenhet att göra det kan leda till att öronsnäckorna fastnar i hörselgången när de tas bort och därigenom bli en möjlig hälsorisk.

Om öronsnäckorna har blivit smutsiga, rengör ytan på dem med en fuktig trasa. Skölj den inte i vatten.