> Laddning pågår

Laddning pågår

Se till att en USB-port eller en nätadapter med 5 volts likströmsspänning används vid laddning av hörlurarna för att undvika felfunktion eller onormal värmealstring.

Använd endast den medföljande laddningskabeln för att ladda systemet.

Använd den medföljande laddningskabeln, anslut systemet och en separat inköpt USB-omvandlingsadapter eller en dator medan datorn är påslagen.

1Öppna luckan.

charging 1 EC20

2Anslut den medföljande laddningskabeln för att börja ladda.

Sätt USB-nätadaptern i ett eluttag för att starta laddningen.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

5 V-TYP

Indikatorn börjar lysa röd och laddning startar.

Laddningstiden är Ca 2,5 timmar. Indikatorn slocknar när laddningen är klar.

gif charging_EC20

Hörlurarna kan inte användas under pågående laddning.

Systemet kan inte laddas när temperaturskyddsfunktionen är i drift. I sådana fall ska laddning utföras inom temperaturintervallet för användning (5 °C (41 °F) till 40 °C (104 °F)).