> Ljud/Telefon > Telefonmanövrering

Telefonmanövrering

Manövrering med fjärrkontrollen

Phone

Besvara samtalet

Tryck på Maru-knappen snabbt en gång för att ta emot samtalet.

Avsluta samtalet

Tryck på Maru-knappen snabbt en gång under samtalet.

Avvisa ett samtal

Tryck två gånger snabbt på Maru-knappen när du tar emot samtalet.

Växla samtalet mellan hörlurar och smartphone

Tryck två gånger snabbt på Maru-knappen under samtalet.

Använda röstassistentfunktionen (Siri osv.)

Tryck två gånger snabbt på Maru-knappen när du inte använder telefonfunktionen.

Hörlurarna ger ingen garanti för att fjärrkontrollens samtliga funktioner kan användas.