> Övrigt > Licens

Licens

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken tillhöriga Bluetooth Inc. och varje användning av dessa märken av JVCKENWOOD Corporation (JVC) sker på licens. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.