Kasutusjuhend

JUHTMETA KÕRVAKLAPID

HA-S20BT

Peab lugema

JURIIDILINE INFO

Lugupeetud klient!

See seade vastab kehtivatele Euroopa direktiividele ja standarditele raadio ja RoHS-i kohta.
JVC KENWOOD Corporationi esindaja Euroopas on:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, SAKSAMAA

Teave vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ning akude kõrvaldamise kohta (kohaldatav riikidele, kus kasutusel on eraldi jäätmete kogumise süsteemid)

Sümboliga (ratastega prügikonteiner, millel on rist peal) tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada majapidamisjäätmetena.

See toode sisaldab laetavat akut. Kõrvaldamiseks võtke ühendust JVC volitatud edasimüüjaga.

Ainult Euroopa Liit

RE määrusega 2014/53/EL seotud vastavusdeklaratsiooni eksemplari saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Käesolevaga deklareerib JVC, et süsteem [HA-S20BT] vastab määruse 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele klauslitele.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Tootja

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

HOIATUS

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pika aja jooksul liiga valjusti.

Ärge kuulake pikema aja jooksul liiga valjusti. Ärge kasutage kõrvaklappe autot juhtides või jalgrattaga sõites.

Kui kasutate kõrvaklappe väljas, pöörake erilist tähelepanu teid ümbritsevale liiklusele. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus.

Seda sisseehitatud akuga toodet ei tohi jätta liigse kuumuse või päikesevalguse, tule või muu sarnase kätte.

See toode sisaldab laetavat akut, mis ei ole vahetatav. Plahvatusoht, kui kasutaja aku vahetab. Ärge vahetage akut kasutaja enda omaga.

ETTEVAATUST

Elektrilöögi-, tulekahju- jms ohu vähendamiseks.

Ärge eemaldage kruvisid, katet ega korpust.

Vältige seadme vihma või niiskuse kätte sattumist.

Ärge võtke toodet koost lahti ega muutke seda.

Ärge laske tuleohtlikel materjalidel, veel või metallesemetel tootesse sattuda.

Teie turvalisuse tagamiseks…

Kuivema õhu korral, näiteks talvel, võite kõrvaklappide kasutamisel tunda staatilist elektrit.

Kui tunnete ennast kõrvaklappide kasutamisel halvasti, lõpetage kohe nende kasutamine.

Jälgige, et pearihma reguleerimisel ei jääks teie juuksed vms pearihma liugregulaatori vahele.

Vältige kõrvaklappide kasutamist...

liiga niisketes või tolmustes kohtades

eriti kõrge (üle 40 °C) või madala (alla 5 °C) temperatuuriga kohtades

ÄRGE jätke kõrvaklappe...

otsese päikesevalguse kätte

küttekeha lähedusse

Kõrvaklappide kaitsmiseks ÄRGE...

laske neil märjaks saada

raputage neid ega laske kõvade esemete vastu kukkuda

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Materjali omaduste tõttu kuluvad kõrvaotsakud ka normaalse kasutuse ja hoiustamise korral muudest osadest kiiremini.

Kõrvaotsakute vahetamiseks pöörduge edasimüüja poole, kellelt te kõrvaklapid ostsite.


Euroopa garantii

Euroopa garantiiteabe osas vaadake järgmiselt veebisaidilt.