> Tõrkeotsing

Tõrkeotsing

Probleem

Tegevus

Ei saa siduda

Ärge vabastage Maru2 nuppu enne, kui näidik vilgub vaheldumisi punaselt ja siniselt.

Sidumise ajal veenduge, et BLUETOOTHi seade on 1 m ulatuses teie kõrvaklappidest.

Lülitage BLUETOOTHi seade sisse ja lubage sidumine.

Ei suuda ühendust luua

Ühendamisel jälgige, et BLUETOOTH-seade oleks teie kõrvaklappidest 1 m ulatuses.

Lülitage BLUETOOTH-seade sisse ja lubage ühendamine.

Kustutage BLUETOOTHi seadme nimekirjast sidumise teave ning teostage sidumine uuesti.

Näidik vilgub punaselt ja ühendamist ei saa lõpetada

Lülitage BLUETOOTHi seade sisse, lubage selle Bluetoothi funktsioon ja valige BLUETOOTHi seadmete nimekirjast see seade.

Pärast selle seadmega ühendamist ühendatud BLUETOOTHi seade ei tööta koheselt

Olenevalt ühendatud BLUETOOTHi seadmest, isegi kui näidik muutub pärast selle seadmega ühendamist siniseks, ei pruugi BLUETOOTHi seade koheselt töötada ühendustoimingu ajalise viivituse tõttu. Oodake mõned sekundid ja proovige uuesti kasutada.

Helitugevus on madal või heli on ebameeldiv

Suurendage selle seadme või ühendatud BLUETOOTHi seadme helitugevust.

Heli on moonutatud

Reguleerige ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevust nii, et ei oleks moonutust.

Laadige seade uuesti.Laadimine

Heli hakib ja on kuulda müra

Muutke ühendatud BLUETOOTHi seadme asend kohta ja suunda, kus ühendus on stabiilne.

Proovige vähendada ühendatud BLUETOOTHi seadmel töötavate rakenduste arvu.

Laadige seade.Laadimine

Süsteem ei tööta korralikult

Selle lähtestamiseks hoidke Maru2 nuppu all vähemalt 20 sekundit.