> Ühendamine > Taasühendamine (Toide sees)

Taasühendamine (Toide sees)

1Kontrollige, et toide on välja lülitatud.

2BLUETOOTH-funktsiooniga BLUETOOTH-seadmel lülitatud SISSE, hoidke umbes 3 sekundit süsteemil all Maru2 nuppu.

Näidik süttib 1 sekundiks siniselt ja toide lülitub sisse. Seejärel proovib süsteem automaatselt taasühendada eelnevalt kasutatud BLUETOOTH-seadmega. Ühenduse loomisel jääb näidik aeglaselt siniselt vilkuma.

Näidiku aeglaselt punaselt vilkumise korral ühendus süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel puudub. Sel juhul valige BLUETOOTH-seadmel ühendamiseks süsteem.

Maru2 nupu umbes 5 sekundi jooksul all hoidmisel väljalülitatud toite korral vilgub näidik vaheldumisi punaselt ja siniselt ning süsteem siseneb sidumisrežiimi. Sel juhul lülitage süsteemi toide välja ning hoidke seejärel Maru2 nuppu all umbes 3 sekundit toite uuesti sisse lülitamiseks.