> Audio/telefon > Telefoni kasutamine

Telefoni kasutamine

Kaugjuhtimise kasutamine

Kõnele vastamine

Kõne vastuvõtmisel vajutage üks kord kiiresti Maru2 nuppu.

Kõne lõpetamine

Kõne ajal vajutage üks kord kiiresti Maru2 nuppu.

Kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmisel vajutage kaks korda kiiresti Maru2 nuppu.

Lülitage kõne kõrvaklappide ja nutitelefoni vahel

Kõne ajal vajutage kaks korda kiiresti Maru2 nuppu.

Hääljuhtimise funktsiooni (Siri vms) kasutamine

Telefonifunktsiooni mittekasutamisel vajutage kaks korda kiiresti Maru2 nuppu.

See seade ei taga, et kõik kaugjuhtimisfunktsioonid töötavad.