> Toide väljas

Toide väljas

Hoidke Maru2 nuppu umbes 3 sekundit all.

Näidik süttib enne kustumist 1 sekundiks punaselt ja toide lülitub välja.

Näidiku täielikul kustumisel on toide välja lülitatud.

Kui ühtegi BLUETOOTHi seadet ei ole 5 minutit ühendatud, lülitub süsteem automaatselt välja.