> Audio/telefon > Audio kasutamine

Audio kasutamine

Muusika kuulamine

Taasesituse alustamiseks käivitage ühendatud BLUETOOTHi seadme muusika mängimise rakendus.

Kaugjuhtimise kasutamine

Esita/peata (Icon_Play-Pause)

Vajutage üks kord kiiresti Maru2 nuppu.

Helitugevuse reguleerimine (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Vajutage üks kord kiiresti Minus Icon/Plus Icon nuppu.

Helitugevuse pidevaks muutmiseks hoidke nuppu all.

Hüpake järgmisele loole (Icon_FF)

Vajutage taasesituse ajal kaks korda kiiresti Plus Icon nuppu.

Eelmisele loole või jooksva loo algusesse hüppamine (Icon_REW)

Vajutage taasesituse ajal kaks korda kiiresti Minus Icon nuppu.

See seade ei taga, et kõik kaugjuhtimisfunktsioonid töötavad.

Kui allesjäänud akumaht muutub madalaks, kõlab iga 4 minuti järel alarm.