> Ühendamine > Sidumine

Sidumine

1Kontrollige, et toide on välja lülitatud.

2Sõltuvalt ühenduse olekust teostage üks järgmistest toimingutest.

Esimest korda ühendamisel

Hoidke Maru2 nuppu all 3 sekundit, kuni näidik vilgub vaheldumisi punaselt ja siniselt.

Kui ühendamiseks on 2 või enam BLUETOOTHi seadet

Hoidke Maru2 nuppu all 5 sekundit, kuni näidik vilgub vaheldumisi punaselt ja siniselt.

3Lülitage BLUETOOTHi seadmel sisse Bluetoothi funktsioon.

4Valige seadmete loendist „JVC HA-S20BT“.

Ühendamise lõpetamisel vilgub näidik aeglaselt siniselt.

Sidumise ajal võib olla vaja BLUETOOTHi seadmes sisestada PIN-kood. Sellisel juhul sisestage süsteemi PIN-koodiks „0000“.

Kui ühendamine (sidumine) ei ole lõpetatud 5 minuti jooksul pärast näidiku vilkuma hakkamist, lülitab süsteem end ise automaatselt välja.